Dansk Allergi Center

Tværfagligt samarbejde

Tilbage til fokusområderne


DANSK ALLERGI CENTER REGION HOVEDSTADEN

Dansk Allergi Center består af de forskellige faglige enheder i Hud-og Allergiafdelingen, Gentofte Hospital sammen med astma og allergiambulatoriet for børn, Herlev Hospital. Allergi Centeret har desuden etableret et tværfagligt samarbejde med en lang række relevante specialer til varetagelse af komplicerede allergiske sygdomme. Centret varetager Regionens fagområdeuddannelse inden for allergologi.

Komplicerede allergiske sygdomme viser sig ofte med symptomer fra flere organer eks. lunger, hud, øjne og mave-tarm. Sygdommene kan både give voldsomme akutte symptomer som anafylaksi, men også være mere kroniske, invaliderende gener og fører til langvarig sygefravær og hos nogle erhvervsevnetab. Optimal udredning og behandling af disse patienter kræver tæt samarbejde mellem hudlæger og allergologer og for børn børnelæger, samt at disse læger har et tæt samarbejde med de øvrige relevante specialer fx. øjenlæger, lunge- og arbejdsmedicinere.

Der er etableret arbejdsgrupper for hvert område med henblik på udarbejdelse af kliniske retningslinjer, afholdelse af kliniske konferencer og etablering af forskningsprojekter. Læs mere om dette neden for under hvert.
Der afholdes netværksmøder 2 gange årligt med repræsentanter for alle specialerne i allerginetværket. Her orienterer hvert specialer om sine aktiviteter og der aftales indsatsområder, nedsættelse af arbejdsgrupper og forskningsprojekter.
ØJNE

Øjne

Samarbejdspartner

Øjenafdelingen, Glostrup Hospital

Koordinator

Professor Jeanne Duus Johansen, Videncenter for Allergi

Patienter

Patienten med røde øjne

Deltagere i arbejdsgruppen

Professor Steffen Heegaard, Øjenafdelingen, Overlæge Lene Heise, og overlæge Claus Johnsen Klinik for Allergi, Gentofte Hospital. Overlæge Kirsten Skamstrup, Børenafdelingen, Herlev-Gentofte Hospital. Professor Lone Skov og Ledende overlæge Claus Zachariae, Hudafdelingen, Gentofte Hospital

Patientforløb

Der er udarbejdet et forløbsprogram for patienter, som har røde øjne af ukendt årsag. Patienten ses primært af øjenlægerne og henvises til allergiudredning. Afhængig af om der også er symptomer fra hud og/eller luftveje ses patienten af hudlæger og/eller allergologer til forskellige typer allergitest. Børn ses af børnelægen og evt. hudlæger.

Kliniske konferencer

Patienterne diskuteres på fælles konferencer i arbejdsgruppen m.h.p. om, der skal foretages supplerende udredning og den endelige diagnose. Allergi påvises som (medvirkende) årsag til de røde øjne hos ca. 1 ud af 3 patienter, der udredes i programmet. Forskning

Forskning

Der er etableret et ph.d.projekt i samrbejde med speciallægepraksis om bedre diagnostik af øjenallergi ved test af tårevæske. Finansieret af Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis.

ARBEJDE

mijø

Samarbejdspartner

Arbejds-og Miljømedicinsk klinik, BBH

Koordinator

Overlæge Claus Johnsen (Klinik for Allergi) og Professor Jeanne Duus Johansen, Videncenter for Allergi,

Patienter

Muligt arbejdsbetinget eksem/astma, høfeber

Deltagere i arbejdsgruppen

Overlæge,Charlotte Brauer og overlæge Ellen Bøtker Pedersen, Arbejds-og miljømedicinsk klinik, BBH. Overlæge Claus Johnsen og Holger Mosbech, Klinik for Allergi, Gentofte Hospital Ledende overlæge Claus Zachariae, Hudafdelingen, Gentofte Hospital

Patientforløb

Der er aftalt retningslinjer for samarbejdet om patienten. Der er særlige forløb for patienter hvor der mistænkes allergiske/allergilignende reaktioner på luftbårne stoffer. Disse patienter kan udsættes for de mistænkte stoffer i et specialbygget kammer (det eneste på Sjælland). Patienter med eksem udredes i hudafdelingen efter specielt fastlagte programmer for erhvervsgruppen. De patienter, som har brug for socialmedicinsk opfølgning henvises til arbejdsmedicinsk klinik.

Kliniske konferencer

Løbende kontakt. Det har været forsøgt med fælles ambulatorium mellem hudlæger og arbejdsmedicinere på Gentofte Hospital. Resultater var at dette ikke frembød nogen fordel for patienten og var ressourcekrævende.

Forskning

Fælles ph.d. projekt om redskaber til eksponerings-kortlægning finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

MUNDHULE

Mundhule

Samarbejdspartner

Tandlægeskolen, Københavns Universitet

Koordinator

Professor Jeanne Duus Johansen, Videncenter for Allergi

Patienter

Med uforklaret rødme, hævelser i mundhulen.

Deltagere i arbejdsgruppen

Anne Marie Lynge Pedersen, Institutleder, tandlæge, Tandlægeskolen
Kristine Røn Larsen,Tandlæge, Tandlægeskolen
Ledende overlæge Claus Zachariae, hudafdelingen.

Patientforløb

Der er aftalt retningslinjer for samarbejdet om patienten, som primært ses af tandlægerne og derefter hvis relevant sendes til udredning i hudafdelingen efter specielt fastlagte programmer. I særlige tilfælde henvises til allergologer.

Kliniske konferencer

Hver 3. måned.

Forskning

Fælles ph.d. projekt om mulige allergiske reaktioner i mundhulen finansieret af Københavns Universitet.

KNOGLER

knogler

Samarbejdspartner

Ortopædkirurger, Gentofte Hospital og Århus Sygehus.

Koordinator

Seniorforsker, overlæge Jacob Thyssen Hudafdelingen

Patienter

Med uforklaret løsning af hofte/knæproteser og evt. udslæt i huden over protesen.

Deltagere i arbejdsgruppen

Ledende overlæge Claus Munk Jensen,
Overlægerne Anders Odgaard og Søren Solgaard, Ortopædkirurgiske afdeling, Gentofte Hospital.
Professor Jeanne Duus Johansen
Ledende overlæge Claus Zachariae, hudafdelingen.

Patientforløb

Der har været indledende møde. Retningslinjer er under diskussion.

Kliniske konferencer

Vil blive etableret

Forskning

Der er flere fælles forskningsprojekter med orthopædkirurgerne i Århus.

ØRER

ører

Samarbejdspartner

Ørelæger

Koordinator

Overlæge Lone Winther

Patienter

Børn med atopisk eksem og øreproblemer

Deltagere i arbejdsgruppen

Ledende overlæge Christian Buchwald, Øreafdelingen, Rigshospitalet
Professor Lone Skov, Hudafdelingen
Overlæge Kirsten Skamstrup, Børneafdelingen, Herlev-Gentofte Hospital.

Patientforløb

Arbejdsgruppen er ved at etablere sig.

Kliniske konferencer

-

Forskning

-

LUNGER

lunger

Samarbejdspartner

Lungemedicinsk afdelingen, Gentofte Hospital

Koordinator

Overlæge Lone Winther

Patienter

Med astma

Deltagere i arbejdsgruppen

Overlæge Per Garsdal, Lungemedicinsk afdeling, Gentofte Hospital
Overlæger i Klinik for Allergi, Gentofte Hospital

Patientforløb

De fleste allergologer og dermed overlæger i klinik for allergi på Gentofte Hospital er uddannede lungemedicinere. Lungemedicin er derfor en integreret del af Allergicentrets kerne.

Kliniske konferencer

På patientbasis i konkrete tilfælde.

Forskning

-